:ϡ-βء
065:β 1.3.5.7.8.9 :00׼
061:β 1.3.5.6.7.9 :27׼
060:β 1.2.4.5.6.8 :46׼
057:β 0.1.3.4.7.8 :20׼
056:β 0.3.4.5.8.9 :33׼
055:β 0.2.4.6.8.1 :42׼
053:β 2.3.5.6.7.8 :17׼
052:β 0.1.3.5.6.8 :28׼
051:β 1.3.5.7.8.9 :28׼
049:β 0.1.4.6.7.8 :08׼
048:β 0.1.3.4.7.8 :30׼
046:β 0.1.3.4.7.8 :04׼
044:β 0.2.4.6.8.1 :10׼
043:β 1.3.5.6.7.9 :45׼
042:β 2.3.5.6.7.8 :08׼
041:β 0.1.3.5.6.8 :21׼
039:β 4.5.6.7.8.9 :38׼
038:β 0.1.4.6.7.8 :04׼
037:β 1.3.5.6.7.9 :11׼
035:β 1.2.4.5.6.8 :46׼
033:β 1.2.6.7.8.9 :41׼
032:β 0.2.4.6.8.1 :30׼
030:β 1.2.3.5.7.8 :27׼
026:β 0.1.4.6.7.8 :21׼
025:β 1.3.5.6.7.9 :39׼
024:β 0.1.3.4.7.8 :31׼
023:β 0.1.4.6.7.8 :20׼
022:β 0.1.3.5.6.8 :06׼
021:β 1.2.4.5.6.8 :35׼
017:β 1.2.3.5.7.8 :02׼
015:β 1.3.5.6.7.9 :16׼